Huruf Alif digugurkan atau tidak digugurkan? - aulad.my

Huruf Alif digugurkan atau tidak digugurkan?

Bagi kanak-kanak yang mula belajar untuk menyambung huruf jawi, sukar untuk mereka fahami dan bezakan tentang ejaan jawi yang digugurkan alif pada hujungnya dan sesetengah perkataan dikekalkan huruf ا pada hujungnya. 

Sebenarnya, terdapat formula yang perlu diingat supaya kanak-kanak dapat menyambung huruf jawi dengan mudah dan tepat. 

 

Mari kita lihat contoh ejaan rangkai kata yang terdiri daripada suku kata terbuka 'a + a' dalam tulisan jawi menggunakan Kad Pintar Jawi - HiJAAQ dalam video di bawah. 

 

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.